Cloud híbrid

Construïu un cloud personalitzat per al vostre negoci. Consumint, interconnectant i orquestrant de forma dinàmica tot tipus d’infraestructures cloud ─tant privades com de proveïdors locals i públics─ millorareu l’eficiència i potenciareu la innovació.

Automatització cloud

Automatització cloud

L'automatització és un component fonamental del paradigma cloud computing. Amb l'objectiu d'agilitzar, fer més ràpides i eficients totes les activitats relacionades amb la computació en el núvol, IPM, a Ricoh Company, proporciona eines d'automatització que són executades des de plataformes virtuals per mitjà d'interfícies intuïtives.

Operacions cloud

Operacions cloud

Les operacions cloud comprenen els processos de gestió de les infraestructures i el lliurament de serveis al núvol, i això garanteix el màxim rendiment i disponibilitat per satisfer les necessitats i les expectatives dels clients. També inclouen la gestió dels costos operacionals, el compliment dels nivells de servei acordats i garanteixen la seguretat i el compliment normatiu.

Orquestració cloud

Orquestració cloud

Les solucions d'orquestració cloud simplifiquen la comunicació entre diferents components i les connexions amb altres aplicacions i usuaris, la qual cosa garanteix la configuració correcta i el manteniment de la interoperabilitat. IPM, a Ricoh Company, ofereix eines basades en automatització cloud amb interfícies basades en portals web perquè l’orquestració es pugui gestionar a través d'un únic punt de gestió.

Portal d’autoservei

Portal d’autoservei

IPM, a Ricoh Company, ofereix als seus clients una interfície d'autoservei basada en un portal web, al qual els usuaris accedeixen i poden sol·licitar o configurar serveis, com ara servidors virtuals o aplicacions. La companyia satisfà les necessitats i les expectatives dels clients simplificant la interfície en funció del nivell de familiarització que tenen els usuaris amb el cloud computing.

Gestió de costos ITBM

Gestió de costos ITBM

IPM, a Ricoh Company, proporciona una solució especialitzada en gestió financera que resol les necessitats de facturació de la despesa de TI, facilita l'anàlisi de la informació i permet disposar de diferents escenaris per analitzar la distribució de costos amb diferents criteris.