Política de dades

Els termes i les condicions que es detallen a continuació corresponen a la mercantil INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.U., CIF: B62758602, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 34214, foli 191, full número B245163, inscripció 1 (d’ara endavant, IPM, a Ricoh Company).

A IPM, a Ricoh Company, ens comprometem a protegir la informació personal que comparteix amb nosaltres, ja que que per a nosaltres és fonamental garantir i protegir la privadesa i la confidencialitat de les dades personals dels nostres clients, de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679).

Aquesta declaració estableix la nostra política de privadesa i de protecció de dades pel que fa a la informació que ens ofereix i així poder garantir-li que i) en qualsevol moment, podrà sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals, sempre que es compleixi amb els requisits legals de protecció i conservació de dades, ii) ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal recopilades, al deure d’emmagatzemar-les i no comunicar-les a tercers, sense el consentiment exprés del titular, iii) hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat, i assegurar la pseudonimització i el xifrat de dades personals, així com la capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

 

Finalitat de la recollida, el processament i l’ús de dades personals

La recollida i l’ús de dades personals, a excepció dels casos descrits en l’apartat “Processament de dades per permetre l’accés al web”, només són possibles si ens proporciona voluntàriament les seves dades personals. Això s’aplica per a les situacions i finalitats següents:

 

  1. a. Tractament per a la contractació (el contracte)

Les dades personals proporcionades en el curs de la seva contractació seran recollides, processades i utilitzades amb la finalitat de gestionar la seva comanda en execució del contracte subscrit, i amb la finalitat de mantenir la relació contractual, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa relacionada amb el contracte, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o un mitjà equivalent. En aquest sentit, l’informem que les seves dades personals, juntament amb el resultat de possibles enquestes de satisfacció, seran usades per avaluar la seva opinió i estudiar el seu perfil particular, amb l’únic objecte de millorar els serveis que li prestem i així adequar i dissenyar les nostres ofertes comercials.

 

                Cessió de les seves dades de contractació 

Per a la gestió de les finalitats inherents al desenvolupament i compliment de l’objecte contracte, l’informem que haurem de comunicar les seves dades personals, necessàries per a la prestació del contracte corresponent, als diferents proveïdors dels productes i serveis (fabricants de producte o subcontracta de servei) que estaran obligats a utilitzar les dades, únicament i exclusivament, per donar compliment a l’objecte del contracte; tot això, en virtut dels contractes formalitzats amb els tercers indicats anteriorment.

En virtut del fabricant en qüestió, l’informem que les seves dades de contacte podrien ser comunicades a empreses situades fora del territori de la Unió Europea.

 

                Termini de conservació de les dades de contractació

Les dades personals proporcionades en el procés de contractació es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts i durant un termini màxim de 5 anys.

 

                Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals és, en relació amb les finalitats esmentades anteriorment, l’execució del contracte subscrit (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries).

 

  1. b. Tractament de newsletter i publicitat posterior

Per fer-ho, es requerirà del seu consentiment exprés i inequívoc. Si vol rebre el nostre butlletí informatiu, s’haurà de registrar i proporcionar-nos una adreça de correu electrònic assignada i en funcionament, que ens permeti verificar que vostè és sol·licitant i propietari de la mateixa adreça electrònica.

 

                Termini de conservació de les dades

Les dades incorporades per al tractament d’enviament del butlletí i la publicitat posterior, en el cas que l’usuari exerceixi els seus drets de supressió o revocació del consentiment atorgat, IPM, a Ricoh Company, les executarà en un termini màxim de 72 hores.

 

                Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats esmentades anteriorment, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de la política de privadesa per a comunicacions.

 

  1. c. Tractament de decisions automatitzades

IPM, a Ricoh Company, en cas d’haver obtingut el consentiment exprés i inequívoc de l’usuari, executarà decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, amb l’objectiu d’informar sobre productes i serveis d’acord amb les circumstàncies de l’usuari i del mercat.

 

                Termini de conservació de les dades

Les dades incorporades per al tractament de decisions automatitzades, en el supòsit que l’usuari exerceixi els seus drets de supressió o revocació del consentiment atorgat, IPM, a Ricoh Company, les executarà en un termini màxim de 72 hores.

 

                Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats esmentades anteriorment, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de la política de privadesa per a comunicacions.

 

d. Processament de dades per permetre l’ús del lloc web

Quan visiti qualsevol dels nostres llocs web, recopilem les dades necessàries perquè hi pugui accedir (dades d’ús). Això inclou la seva adreça IP i dades sobre l’inici, el final i el tema del seu ús del lloc web, així com possiblement dades d’identificació. Aquestes dades s’usen per a la provisió i el disseny del servei basat en les necessitats de cada usuari i s’eliminen tan aviat com ja no són necessàries.

 

                Cookies

Si visita els nostres llocs web, és possible que la informació estigui emmagatzemada en forma d’una cookie en el seu dispositiu local. Les cookies són petits arxius de text que s’envien des d’un servidor web al seu navegador i s’emmagatzemen en el seu propi dispositiu. Això ens permet reconeixe’l quan visita el lloc web repetidament. D’aquesta manera, podem garantir una millor funcionalitat del lloc i, per exemple, evitar que hagi d’iniciar sessió repetidament. Per a més informació sobre les cookies que utilitzem, consulti la nostra política de cookies.

 

Perfils d’ús amb pseudònims per a publicitat i recerca de mercat (seguiment i anàlisi web) 

Per a publicitat, estudis de mercat i fer que l’ús dels nostres llocs web sigui al més agradable possible, IPM, a Ricoh Company, utilitza sistemes de seguiment web. En aquest sentit, les dades sobre l’ús del nostre lloc web en els perfils d’usuari pseudònims s’emmagatzemen. Això ens permetrà desenvolupar encara més els nostres llocs web i adaptar el nostre contingut a les seves necessitats. A més, els perfils d’ús s’utilitzen per a l’anomenada redirecció. Això permet a IPM, a Ricoh Company, publicar i inserir ofertes interessants en altres llocs web que visita. Els perfils d’ús pseudònim no es combinen amb dades personals.

Pot oposar-se a la creació de perfils d’ús pseudònims. D’una banda, pot evitar la configuració de cookies en el seu navegador (vegeu Política de cookies). De l’altra, pot instal·lar en el seu navegador alguns complements que impossibiliten el seguiment per protegir la seva privadesa.

 

                Recopilació de dades per part de tercers proveïdors o xarxes socials 

El nostre lloc web conté enllaços a operadors de xarxes socials (per exemple, Facebook, XING, Google Plus, LinkedIn, Twitter, etc.). Aquestes xarxes socials són operades exclusivament per tercers. Si segueix els enllaços, la informació es pot transmetre a aquests tercers. Per conèixer el propòsit i l’abast de la recopilació de les seves dades per part de les xarxes socials i el tractament local ulterior, així com els seus drets i la manera de protegir la seva privadesa, s’ha de posar en contacte amb les respectives polítiques de privadesa dels mateixos operadors.

 

Comunicació de dades a tercers

No se cediran dades a tercers excepte si vostè ha donat el consentiment exprés i inequívoc prèviament, o per obligació o decisió legal o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix.

 

Transmissió de dades a països fora de la UE (Unió Europea)

En la mesura necessària per als nostres propòsits, i únicament en el cas que sigui necessari per requisit dels fabricants, haurem de transmetre les seves dades a destinataris no pertanyents a la UE, assegurant-nos que el receptor de les dades garanteix un nivell adequat de protecció de dades i que cap altre interès legítim s’oposi a la transferència de dades.

 

Seguretat de les dades

Conscient de la transcendència de la seguretat de les dades que gestionem, IPM, a Ricoh Company, ha impulsat l’establiment del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació d’acord amb els requisits de la norma ISO/IEC 27001 amb la finalitat d’identificar, avaluar i minimitzar els riscos a què s’exposa la seva informació i garantir el compliment dels objectius establerts.

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, IPM, a Ricoh Company, ha implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat i assegurar la pseudonimització i el xifrat de dades personals i la capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Tots els nostres treballadors, col·laboradors i totes les persones involucrades en el tractament de dades personals estan obligats a complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com altres lleis rellevants per a la protecció de dades i la gestió confidencial de dades personals.

 

Exercici de drets del titular de les dades 

L’informem que té dret, de manera gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a obtenir confirmació sobre si a IPM, a Ricoh Company, tractem dades personals que el concerneixen o no. Com a persona interessada, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que es van recollir. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legítims imperiosos.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. IPM, a Ricoh Company, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En totes les comunicacions, el propòsit de les quals sigui la remissió de publicitat, podrà exercir el seu dret d’oposició. En la mesura que hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, podrà revocar-lo en qualsevol moment amb efecte per al futur.

Per exercitar aquests drets es podrà adreçar per escrit a IPM, a Ricoh Company, amb la referència “Drets RGPD”, a la seva seu social, situada a l’Avinguda Barcelona, 115. Plantes 3 i 4 (08970) Sant Joan Despí (Barcelona) i adjuntar-hi la còpia d’un document oficial d’identificació o mitjançant un correu electrònic al DPO d’IPM, a Ricoh Company (dpo@ipm.es).

 

Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades 

L’usuari pot adreçar les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

 

Aquesta política de privadesa es va modificar per última vegada el maig del 2018