Cloud públic

Erigeix un cloud subministrat amb recursos informàtics on-demand, des d’aplicacions fins a centres de dades, mitjançant Internet i basat en un model de pagament per ús. El cloud públic ofereix flexibilitat, augmentant o disminuint els recursos de manera ràpida i senzilla per cobrir la demanda, i amb la facilitat d’autoservei.

Cloud públic

Cloud públic

IPM, a Ricoh Company, facilita la concessió i la gestió de nous serveis en proveïdors de cloud públic estenent les funcionalitats de la infraestructura on-premise o cloud privat i ampliant al màxim els nivells d'escalabilitat i rendiment tenint en compte la seguretat i el compliment normatiu.