Data analytics

Gràcies a les solucions d’anàlisi de dades que proporciona IPM, a Ricoh Company, les empreses i les organitzacions tenen la capacitat de connectar l’entorn humà i tecnològic amb l’objectiu d’obtenir informació valuosa per millorar la presa de decisions de negoci.

Gestió / Anàlisi de logs

Gestió / Anàlisi de logs

IPM, a Ricoh Company, ajuda les empreses i les organitzacions a capturar i recopilar la informació des de qualsevol font d'una manera neta, eficient i econòmica amb l'objectiu de processar-la i de representar-la de manera senzilla per estudiar els resultats en temps real. La companyia democratitza l'accés a les eines de Data Analytics.

NoSQL Couchbase

NoSQL Couchbase

Gràcies a la solució NoSQL Couchbase, IPM, a Ricoh Company, ajuda les empreses i les organitzacions a implantar el programari d'administració de bases de dades d'última generació per donar resposta a les seves necessitats d'emmagatzematge i de gestió d'informació d'una manera simple, amb un TCO inferior i amb més facilitat per escalar configuracions de més d'un servidor.