Seguretat

És necessari minimitzar el risc davant del nombre cada vegada més gran d’amenaces per garantir la seguretat de la informació, dels serveis i dels processos associats. Detecta, investiga i respon als ciberatacs més sofisticats. Confirma i gestiona les identitats dels usuaris.

Solucions GRC

Solucions GRC

Totes les empreses i les organitzacions s'enfronten a desafiaments de compliment normatiu similars. No obstant això, només algunes poden convertir el cost aparent en una font d'avantatge competitiu. IPM, a Ricoh Company, afegeix capacitats de GRC per obtenir visibilitat del risc i tenir una plataforma per impulsar i automatitzar l'acció amb l'objectiu de prioritzar les activitats de seguretat i els esforços en què poden marcar la diferència.

Seguretat d'operacions

Seguretat d'operacions

IPM, a Ricoh Company, proporciona una base comuna que vincula tot el risc entre empreses en una visió holística. D'aquesta manera, la secció d'Operacions de Seguretat es converteix en el punt de partida de l'analista, que pot calibrar de manera ben fàcil la magnitud d'una intrusió i reduir el temps de resposta als incidents.

Gestió d'identitats

Gestió d'identitats

IPM, a Ricoh Company, ajuda a autenticar els usuaris perquè les empreses i les organitzacions puguin assegurar que són qui diuen que són, abans de concedir-los accés a les dades i aplicacions. La companyia ofereix una manera única, eficient, coherent i segura de gestionar i governar les identitats d'usuari i l'accés a través d'entorns locals i en el núvol.

Certificats digitals

Certificats digitals

La companyia ajuda les organitzacions i els individus a protegir amb confiança les identitats i l'accés a la informació. Els certificats digitals proporcionen una solució excel·lent per validar la integritat i la identificació mútua. IPM, a Ricoh Company, garanteix la seguretat i l'escalabilitat d'un sistema per gestionar les identitats digitals.

Autenticació d'usuaris

Autenticació d'usuaris

IPM, a Ricoh Company, ajuda a implementar mètodes d'autenticació, com ara testimonis de maquinari, de programari, autenticació basada en el risc i l’autenticació de SMS a petició o una combinació de tots ells, amb una consola d'administració central. La companyia utilitza l'analítica de riscos i la consciència basada en el context dels usuaris per proporcionar una autenticació sòlida i robusta.

Analítica de seguretat

Analítica de seguretat

L'anàlisi converteix les dades recopilades en intel·ligència processable. Les desviacions de la norma que puguin indicar amenaces o activitat maliciosa s’han de detectar ràpidament. IPM, a Ricoh Company, entrega un sòlid conjunt d'anàlisi de seguretat per detectar amenaces i per entendre de manera integral el sistema i els comportaments dels usuaris.