Transformació del lloc de treball

Crear un model de gestió de recursos humans més flexible i autònom és estratègic per al negoci. Els usuaris han d’accedir a les aplicacions i a la informació corporativa des de qualsevol lloc, amb qualsevol dispositiu i en qualsevol moment.

Gestió de dispositius

Gestió de dispositius

IPM, a Ricoh Company, ofereix solucions dissenyades per gestionar el cicle de vida complet de qualsevol terminal, independentment del sistema operatiu, en una única consola de gestió. Agrupa tots els casos d'ús en una única solució, inclosa la gestió completa de dispositius i aplicacions, amb potents motors d'automatització que disminueixen l'esforç d'implementació i administració.

Gestió d'aplicacions

Gestió d'aplicacions

IPM, a Ricoh Company, proporciona serveis amb diligència. Els presta a l'instant i proporciona les aplicacions en qüestió de segons i a gran escala. Les diferents opcions per a la gestió del cicle de vida de les aplicacions permeten lliurar de manera dinàmica aplicacions a grups d'usuaris o a dispositius sense interrupció i són actualitzables en qualsevol moment.

Lloc d'usuari virtual

Lloc d'usuari virtual

Transforma els escriptoris físics en àrees de treball digitals segures i les distribueix en funció de les necessitats de la vostra empresa o organització. IPM, a Ricoh Company, subministra aplicacions i escriptoris virtuals o remots a través d'una única plataforma de virtualització que permet optimitzar la gestió i l'assignació de drets als usuaris finals.

Lloc d'usuari físic

Lloc d'usuari físic

IPM, a Ricoh Company, ofereix solucions de PCLM (personal computer lifecycle management) orientades al lliurament, administració i protecció dels sistemes operatius i aplicacions en entorns d'ordinadors físics. Administra el cicle de vida del lloc físic holísticament, inclosa la gestió del sistema operatiu, de les aplicacions, de les dades d'usuari i el protegeix en cas de desastre.

Gestió d'identitats

Gestió d'identitats

IPM, a Ricoh Company, ajuda a autenticar els usuaris perquè les empreses i les organitzacions puguin assegurar que són qui diuen que són, abans de concedir-los accés a les dades i aplicacions. La companyia ofereix una manera única, eficient, coherent i segura de gestionar i governar les identitats d'usuari i l'accés a través d'entorns locals i en el núvol.